Monday, March 26, 2007

PUNCA-PUNCA PENCEMARAN AIR


KESAN-KESAN PENCEMARAN AIR

Apabila berlaku pencemaran air, berbagai-bagai masalah terpaksa dihadapi. Di antaranya ialah:-

a) Peningkatan kos pembersihan dan bekalan minuman

b) Hidupan air ( ikan, udang, dan lain-lain ) terancam.

c) Kesihatan terganggu ( Penyakit-penyakit yang dibawa oleh air )

d) Gangguan penggunaan kemudahan rekreasi

e) Penggunaan air bersih terjejas.

KAWALAN PENCEMARAN

Undang-undang di bawah akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 ( Pindaan 1996 ), Peraturan-peraturan untuk mengawal pencemaran air telahpun dikuatkuasakan iaitu:-

1)Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling ( Premis Yang Ditetapkan) (Minyak Kelapa Sawit Mentah)1977- P.U(A)342/77- untuk mengawal pelepasan effluen dari kilang kelapa sawit

2)Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) 1978-P.U (A)338 / 78- untuk mengawal pelepasan effluen dari kilang getah.

3)Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekitar ( Kumbahan dan Effluen-effluen Perindustrian) 1979 - P.U (A) 12 / 79 - untuk mengawal pelepasan kumbahan dan effluen dari industri-industri ( selain dari kilang getah dan kelapa sawit ).

4)Garis PanduanCara kawalan pencemaran air bukan undang-undang dilaksanakan melalui :-

a)Garis-garis pencemaran bagi penempatan dan pengezonan industri-industri.

b)Garis-garis panduan bagi kawalan dan pencegahan hakisan tanah dan kelodakan.

c)Garis-garis panduan bagi pengurusan Sisa-sisa Pepejal.


Sunday, March 25, 2007

PENCEMARAN AIRPencemaran air berlaku apabila perubahan berlaku dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan. Pencemaran berlaku sama ada dari segi biologi, kimia dan fizik. Pencemaran air bukan hannya berlaku di sungai tetapi juga di laut dan ianya boleh berlaku secara sengaja atau tidak. Pencemaran ini lebih kepada bahan pencemar dari kilang.

PUNCA-PUNCA PENCEMARAN AIR

-Loji kumbahan

- Air larian permukaan dari kawasan perbandaran

- Air limbahan dari kawasan perbandaran

- Tapak pelupusan sampah

- Sampah sarap
- Pembukaan tanah kerja tanah
- Aktiviti ternakan dan pertanian
- Kawasan setinggan
-Aktiviti pembalakan
-Loji rawatan air
-Aktiviti Perindustrian
-Aktiviti perlombongan